Domnului Valeriu Argăseală i se acordă titlul de „Cetățean de onoare al județului Buzău”

PROIECT

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare
al județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală

Consiliul Judeţean Buzău

Având în vedere:

  • expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr.  17002/03.12.2018;
  • avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
  • prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 131/26.07.2011,

      În temeiul art.91 alin.(1), lit. „f” şi art.97 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se acordă titlul de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală în semn de prețuire pentru profilul moral și profesional prin care onorează originile sale buzoiene.

Art. 2. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREŞEDINTE,

PETRE–EMANOIL NEAGU

                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                      SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU

                                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr.__________

BUZĂU, __________2018

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

          PREŞEDINTE

 Nr. 17002/03.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău”
domnului Valeriu Argăseală

Onorăm astăzi, prin proiectul de hotărâre inițiat, pe domnul Valeriu Argăseală, născut în comuna Beceni, județul Buzău și absolvent al Liceului economic Buzău și ulterior absolvent al Facultății de

Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic București.

A fost arbitru de fotbal, arbitrând 350 de meciuri în Divizia „A” și 75 meciuri internaționale.

Valeriu Argăseală este numele care în ultimii ani se asociază, în mod fericit, cu Steaua București.

În perioada 2003-2007 a fost director executiv al Fotbal Club Steaua București SA iar din 2007 este președintele Fotbal Club – FCSB.

Ceea ce se cunoaște mai puțin despre Valeriu Argăseală este talentul său pentru poezie. Primul său volum de poezii lansat în 2018 – „Suflete reci. Cu mult mai siguri decât ieri” descoperă un om cu sensibilitate în trăiri, cu receptivitate la oameni și evenimente.

Valeriu Argăseală păstrează legăturile cu Buzăul și oamenii săi și se interesează constant de performanțele sportului buzoian, indiferent de ramura sportivă.

Ne-am dori foarte mult ca cei originari din Județul Buzău și care onorează prin activitatea lor locul de baștină să își unească potențialul profesional și să contribuie la promovarea comunității buzoiene.

Demersul Consiliului Județean Buzău pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” îl voi pune sub semnul unor versuri ale domnului Valeriu Argăseală:

„Dar ce frumos ar fi să se-mplinească

Ce doar în gând neîncetat apare,

Ceva divin, curat să dăruiască,

Lumii întregi să-i fie apărare”.

PREŞEDINTE,

PETRE–EMANOIL NEAGU

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieți comentariul
Introduceți numele