Se   convoacă   Consiliul judeţean  Buzău în şedinţă  extraordinară, JOI, 06 DECEMBRIE  2018, ora 1200.

                                 ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 339

privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău

în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.   Se   convoacă   Consiliul judeţean  Buzău în şedinţă  extraordinară, JOI, 06 DECEMBRIE  2018, ora 1200.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău,                        B-dul N. Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi :

  1. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Ilie Năstase;

  1. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU, 03 DECEMBRIE 2018

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

                                                     

                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                      SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

                                                                                  

                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieți comentariul
Introduceți numele