Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
Nr. 75/CLM/2019

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

proiect de hotărâre privind corectarea denumirii străzii “Viceamiral Ion Murgescu“ în “Amiral Ion Murgescu“.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 22 aprilie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

EP/FSP
ex. 2
12.03.2019
ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
Nr. 76/CLM/2019

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

proiect de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 22 aprilie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

EP/FSP
ex. 2
12.03.2019

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieți comentariul
Introduceți numele