Anunț Public – Primăria Municipiului Buzău !

ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că
pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna
aprilie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter
normativ:
-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 231 din
28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor
ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale.
Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu la data de 18 aprilie 2019, ora 12.00, la
responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieți comentariul
Introduceți numele