CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI DOTARE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “VASILE VOICULESCU” BUZĂU

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI DOTARE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “VASILE VOICULESCU” BUZĂU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

După finalizarea licitației:

Contractant proiectare și execuție: Asocierea SC CONCAS SA și SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL cu lider de asociere SC CONCAS SA

 

  • Valoare contractată: 11.652.253,20 lei fără TVA, din care:

 

elaborarea Proiectului Tehnic: 339.815,00 lei, fără TVA;

– asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor: 17.885,00 lei, fără TVA;

– execuția lucrărilor: 11.294.553,20 lei, fără TVA.

  • Durata de realizare a obiectului contractului este de 37 de luni calendaristice, defalcată astfel:

Proiectului Tehnic: 5 luni de la data înregistrării contractului la autoritatea contractantă

Termenul pentru execuția lucrărilor: 32 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrarilor.

 

Prin proiect se vor realiza lucrări de:

  • consolidare și hidroizolație a clădirii,
  • lucrări de restaurare şi remodelare a plasticii faţadelor,
  • lucrări de restaurare la interior și exterior,
  • lucrări de reabilitare a principalelor rețele de utilități,
  • dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie),
  • dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil.

Pe lângă aceste dotări s-au prevăzut și alte achiziții de echipamente/dotări pentru desfășurarea activităților de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, pentru desfășurarea de activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Proiectul va transforma biblioteca Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău într-o instituție cu valențe moderne, europene, ancorate în dinamica culturală a prezentului.

În principal, vor fi puse în valoare potențialul arhitectural al clădirii, elementele originale de construcție urmând ca, pe parcursul operaționalizării proiectului în plan secundar să fie prestate și servicii culturale cu un mare grad de noutate pentru piața din România, ca de exemplu un spațiu multimedia specific realității augmentate, care, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră va permite vizitatorilor bibliotecii să imerseze într-un univers cultural, turistic și social cu totul deosebit.

Serviciile culturale vor contribui în mod direct la creșterea vizibilității clădirii de patrimoniu, la punerea în valoare a lucrărilor de restaurare și consolidare efectuate, la o mai bună utilizare a potențialului cultural pe care obiectivul de patrimoniu îl deține.

Tuturor spațiilor din clădirea de patrimoniu le va fi atribuită o destinație, corelată cu o destinație avută de-a lungul timpului iar aceste spații vor fi dotate și amenajate corespunzător, cu mobilier de expunere (rafturi, vitrine, panouri) pentru punerea în valoare a patrimoniul mobil (manuscrise, cărți rare, colecții deosebite etc), vor fi prezentate filme documentare legate de aceste destinații, ziare și cărți de colecție legate de destinația spațiului.

Gradul de interes al vizitatorilor pentru fiecare spațiu va fi stimulat prin prezentarea succesivă a tuturor funcționalităților acestora, de-a lungul timpului. Acestea vor fi identificate și marcate cu elemente de vizibilitate ca atare. Orice vizitator va fi ghidat, cu ajutorul instrumentelor și echipamentelor de promovare într-o istorie a spațiului respectiv: pornind de la elementele de geometrie și arhitectură de-a lungul timpului, legende și istorii legate de spațiul respectiv, filme documentare, documentare fotografice etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieți comentariul
Introduceți numele