Program Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara- 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

FISA DE PREZENTARE

 

Program Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara- 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate  

Operațiunea A – Ambulatorii

 

Proiectul aferent CF SMIS  126730

Titlul cererii de finantare: Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

Localizare proiect: Regiunea: Sud Est, Judetul Buzau, Localitatea Municipiul Buzau

Durata de implementare: 32 luni, respectiv între data 17.10.2018 și 31.05.2021

 

Obiectivul General al proiectului: Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului.

Obiective specifice:  

 • Dotarea cu aparatura medicala a Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis, rapid si a unui tratament adecvat.

 

 

 • Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta în cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau prin cresterea numarului de pacienti consultati/tratati/investigati cu cel putin 3% in urma implementarii proiectului.

 

 

Echipamentele noi achizitionate în vederea dotarii ambulatoriului vor asigura mijloacele oferirii de servicii medicale la standarde europene, vor conduce la reducerea timpului de diagnosticare si tratament, capacitate crescuta de diagnostic si tratament, acoperirea nevoilor medicale ale pacientilor, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre medicale, reducerea numarului de internari, cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate al populatiei, atragerea de personal medical bine pregatit datorita imbunatatirii conditiilor de munca oferite, cresterea gradului de satisfactie a pacientilor fata de nevoile acestora, cresterea ritmului de diagnostic si a eficientei terapeutice care sa permita un rulaj crescut al pacientilor.

Se va reduce riscul de suprasolicitare severa spitalului intrucat capacitatea actuala de internare a spitalului nu acopera în permanenta solicitarile datorate adresabilitatii crescute a pacientilor fata de spital.

 

Indicator prestabiliti de realizare Valoarea tinta
Beneficiari de infrastructura medicala construita/reabilitata/modernizata/ extinsa/dotata (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii) 48.130 persoane
Unitati medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii 1

 

Grupul tinta:  

Beneficiari directi:

 • pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46728 pacienti in anul 2017);
 • pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia;
 • Consiliul Judetean Buzau, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare, autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea -Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, în calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare;
 • personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau (medici-65; personal mediu sanitar- 28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere).

 

Beneficiari indirecti:

  • Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu,
  • Apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;

 

 • 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
 • Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

 

 

Bugetul proiectului:

Valoarea

totală

Valoarea totală eligibilă Valoare totala contributie publica Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 10,696,171.46 10,696,171.46 10,696,171.46 7,487,320.11 70 2,994,927.92 28 213,923.43 2 0,00

 

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de AM POR: 10,482,248.03 lei (zecemilioanepatrusuteoptzecisidouamiidouasutepatruzecisioptleisitreibani), echivalentă cu 98% din valoarea totală  eligibilă a proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieți comentariul
Introduceți numele