proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.

                                             ANUNȚ PUBLIC

 

    În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna septembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

 

 

  • proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.

 

 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 20 septembrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

   

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

LĂSAȚI UN MESAJ

Scrieți comentariul
Introduceți numele