ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZIŢIE   Nr. 339 privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi...
PROIECT ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală Consiliul Judeţean Buzău Având în vedere: expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr.  17002/03.12.2018; avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat...
PROIECT ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Ilie Năstase Consiliul Judeţean Buzău Având în vedere: expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău înregistrată sub nr.  17001/03.12.2018; avizul de legalitate al Secretarului Judeţului Buzău dat...

VIDEOURI RECOMANDATE

POPULARE