Prin Dispoziția nr.205 din 21 august 2018, Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 30 august 2018,  ora 9:00 Dispoziția nr. 205 din 21 august 2018 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare –...