Prin Dispoziția nr.240 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018, ora 10:00. Dispoziția nr.240/20.09.2018   Materialele care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 28 septembrie 2018:   I. Proiecte de hotărâre privind: 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 –...